هتل آپارتمان قطیف

مشهد، فلکه آب، شیخ طوسی ۱۱، هتل آپارتمان قطیف
این ارتباط تمام نشدنی نیست